Du är här

2020-03-13 - Samhällsinformation

Besöksförbud även på vård- och omsorgsboendena

På grund av bland annat coronaviruset covid-19 så har Örnsköldsviks kommun, på inrådan av smittskydd Västernorrland, beslutat om att införa besöksförbud på samtliga av kommunens vård- och omsorgsboenden. Besöksförbudet gäller tills vidare.

Besöksförbudet syftar att minska risken för att sprida smitta till de äldre på boendena då äldre riskerar att drabbas särskilt allvarligt av diverse smittor. Förbudet ska även skydda personalen då sjuk personal kan påverka bemanningen. Personer med särskilda skäl att besöka en närstående på ett boende måste kontakta personalen på boendet för att planera sitt besök. 

I samband med besöksförbudet så kommer också dagsverksamheten Rosen på Rosenbacken samt dagsverksamheten i Husum att hållas stängda stängda då dessa verksamheter har gemensam ingång med vård och omsorgsboendena där det råder besöksförbud. Även övriga träffpunkter med lokaler på vård- och omsorgsboenden hålls stängda tillsvidare.

 

Dela med dig av denna artikel på: