Du är här

2020-02-11 - Nyheter/Reportage

Negativt resultat för regionens ekonomi

Region Västernorrland visar ett ekonomiskt resultat på minus 60 miljoner kronor enligt det preliminära bokslutet.

Budgeten för 2019 siktade på ett överskott på 97 miljoner kronor. Men det ekonomiska resultatet för året hamnar på minus 60 miljoner kronor när man inte tar orealiserade finansiella kursvinster i beräkningen. Med orealiserade kursvinster menas den inkomst som regionen skulle ha fått vid försäljning av sina aktie- och räntefonder. Dessa har ökat i värde vilket gör att det i bokslutet ser ut som att regionen har gått i vinst under året med 121 miljoner kronor, men då fonderna inte är sålda så går då egentligen regionen med ett negativt resultat.

Bland de främsta anledningarna till det negativa resultatet ligger höjda kostnader för hyrpersonal. Under 2019 så steg kostnaderna med drygt elva procent, till cirka 500 miljoner kronor. Dessutom har både specialistvården och hälsocentraler redovisat ekonomiskt negativa resultat, minus 330 miljoner resp. 25 miljoner. 

Trots det så har resultatet blivit bättre än väntat, bland annat för att regionen fått högre statsbidrag än beräknat och för att regionen inte gjort sig av med budgeterade pengar för oförutsedda kostnader. 
– Jag är glad att vi nått ett bättre resultat 2019 än vad prognoserna visat under året. Tyvärr drar de fortsatt ökade kostnaderna för inhyrd personal ner resultatet. Vidare är det bekymmersamt att kostnadsökningstakten är alltför hög jämfört med finansieringen, säger ekonomidirektör Lars Halén på regionens hemsida.
– Efter tre år av överskott gör vi nu ett negativt resultat trots stora intäkter från riktade statsbidrag. Det visar att vi har ett för högt kostnadsläge som också ökar mer än vad skatteintäkter och generella statsbidrag gör. Det som jag ändå ser som positivt är att vi har ett bokslut med bättre resultat än vad de tidigare prognoserna sa. Från och med september har vi förbättrat resultatet för varje månad, kommenterar regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund(S).

 

Dela med dig av denna artikel på: