Du är här

2020-02-06 - Nyheter/Reportage
Arkivbild.

Färre sjöräddningar under 2019

Under 2019 så genomfördes det färre sjöräddningsinsatser i länet jämfört med föregående år, enligt siffror från Sjöfartsverket.

Under 2019 så genomfördes det 26 sjöräddningsinsatser i länet, vilket är 9 färre insatser jämfört med 2018. Totalt genomfördes 1134 insatser i hela landet, 131 färre än 2018. Det innebär att trenden under de senaste åren där sjöräddningsinsatserna succesivt ökat har blivit bruten.
– Siffrorna för fjolåret pekar i helt rätt riktning, vilket är glädjande för oss. Under de senaste fem åren har vi sett en oroväckande trend i ett ökat antal räddningsinsatser, en trend som nu ser ut att vara bruten, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

Främst var det räddningsinsatser för olika typer av fritidsbåtar som stod för den största delen sjöräddningar under fjolåret, följt av insatser för handelsfartyg och därefter enskilda nödställda utan eget fartyg.

Källa: Sjöfartsverket

 

Dela med dig av denna artikel på: