Du är här

2020-02-09 - Motor

Laddinfrastrukturen kan bromsa elbilen

Antalet laddbara bilar spås öka i rekordfart under året, men frågan är om utbyggnaden av laddinfrastrukturen hänger med i utvecklingen. Dessutom råder stor skillnad i utbyggnaden mellan landets län.

Inte oväntat fortsatte de laddbara bilmodellerna att ta en allt större procent av det totala antalet nyregistrerade personbilarna under 2019. Under 2018 stod hybrid- och elbilar för 8,2 procent av den totala nyregistreringen, en siffra som steg till 11,4 procent under 2019, enligt statistik från branschorganisationen Bil Sweden. 
Men en snabbt växande fordonsflotta av laddbara bilar är inte helt problemfritt. I stället för bensin- och dieselpumpar krävs publika laddstationer och laddpunkter för att landets bilägare ska kunna resa längre sträckor, en infrastruktur som än så länge inte verkar ha hängt med i den snabba utvecklingen. I början av 2020 fanns det endast strax över 1 800 publika laddstationer med runt 9 000 publika laddpunkter i hela landet. Antalet laddbara fordon uppgick vid årsskiftet till runt 100 000. Det innebär 0,09 laddpunkter per laddbar bil i Sverige.
Utbyggnaden av laddinfrastrukturen står dock inte stilla, tvärtom fortsätter den och varje månad tillkommer nya laddplatser landet över. Men än så länge är de få i förhållande till antalet bilar och invånare. Det visar en kartläggning över elbilsbeståndet och laddtillgängligheten i landets län och kommuner, Stora elbilsbokslutet, som Circle K utfört.

Totalt sett fanns det vid årsskiftet 0,85 laddplatser per tusen invånare i Sverige. Tydligt i kartläggningen är dock att skillnaderna mellan landets län är stor i antalet laddplatser per tusen invånare. Jämtlands län hade allra flest, 3,4 laddplatser per tusen invånare. Det kan jämföras med Norrbottens län som har mindre än 0,4 laddplatser per tusen invånare och som dessutom är ett geografiskt större län, vilket innebär längre avstånd mellan laddpunkterna.
– I dag har vi en högre efterfrågan än utbud av dessa fordon. För att säkerställa den snabba omställningen till laddbara fordon är det viktigt att vi har rätt styrmedel på plats, inte bara vid köpet utan även vid brukandet av bilen, och inte minst viktigt är att utbyggnaden av laddinfrastrukturen går i takt med den ökande efterfrågan, säger Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden. 

 

Dela med dig av denna artikel på: