Du är här

2020-02-04 - Nyheter/Reportage

Bredbandsstöd till Västernorrland

Under 2020 så kommer Post- och telestyrelsen att betala ut 136 miljoner kronor i bredbandsstöd till fyra regioner, bland annat Västernorrland.

För att hjälpa till med etableringen av snabbt bredband på glesbefolkade områden så kommer Post- och telestyrelsen att betala ut 136 miljoner kronor som fördelas jämt mellan fyra regioner: Blekinge, Värmland, Västra Götaland och Västernorrland. Stödet riktar sig till områden där PTS bedömer att inga kommersiella aktörer kommer att bygga ut bredband under de närmsta tre åren.

Vilka områden inom de fyra regionerna som kommer få ta del av bredbandsstödet är ännu inte klart. Regeringen ska inom kort släppa en förordning där de går igenom hur ytterligare styrning av stödet ska se ut. 

 

Dela med dig av denna artikel på: