Du är här

2020-01-23 - Samhällsinformation

Halkvarning i länet – promenera och kör försiktigt

SMHI varnar för ishalka i länet på grund av att det pågående snöfallet väntas övergå till regn vilket kan leda till plötslig ishalka. Både förare och fotgängare bör vara extra försiktiga, särskilt då snön gör det svårt att upptäcka hala ytor.

SMHI:s definition för Varning klass 1 plötslig ishalka:
Väderförhållanden som medför plötslig ishalka, exempelvis underkylt regn, regn på kalla vägbanor eller regn som följs av snabbt tillfrysande vägbanor. Risk för halka på vägar. Om prognosen ändras till kraftigare underkylt regn med 3mm eller mer inom 6 timmar uppdateras varningen till en högre varningsklass.

 

Dela med dig av denna artikel på: