Du är här

2020-01-12 - Nyheter/Reportage
Foto: Håkan Nordström

Handlingsplan för tryggare idrottsmiljö

Tre idrottsföreningar i Örnsköldsvik har tagit del av SISU:s utbildningspaket för att skapa betydligt tryggare idrottsmiljöer.
– Det här är något jag varmt kan rekommendera alla klubbar i kommunen att göra, säger Anna Mannelqvist, ordförande i Vårby IK.

Enligt statistik har var femte idrottsutövare någon gång utsatts för mobbning, trakasserier, hot, våld eller andra övergrepp. Inom idrottsrörelsen råder samtidigt nolltolerans med motiveringen att alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas. Därför har SISU Idrottutbildarna och Rädda Barnen utbildningspaketet ”Trygga idrottsmiljöer” som Vårby IK, Örnsköldsviks Gymnastikklubb och OK Nolaskogsarna deltagit i.
– Det handlade om tre utbildningskvällar. Omfattande och jättebra utbildning som bland annat ska utmynna i en handlingsplan. Det vill säga; vad gör vi om något liknande skulle hända i vår verksamhet. Hur säkerställer vi att det inte händer och hur agerar vi om det trots allt inträffar, säger Anna Mannelqvist.
Enligt lag har en förening rätt att begära att den som arbetar med barn, eller på annat sätt har kontinuerlig och nära kontakt med barn, ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något grovt brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
– Vi kommer från och med nu att begära det begränsade utdraget från samtliga ledare i föreningen. I vår verksamhet bedriver vi ofta lägerverksamhet där många föräldrar är engagerade och följer med på resor så kanske bör det även gälla dem. Det låter rimligt, men får bli en fråga för vår styrelse, fortsätter Anna Mannelqvist.
Utbildningen vänder sig till tränare, styrelsemedlem och förälder för att engagemanget i frågan ska bli brett i föreningen. Tre klubbar har alltså tillgodosett sig utbildningspaketet och nu uppmanar Vårby, Örnsköldsviks Gymnastikklubb och OK Nolaskogsarna alla övriga i kommunen att göra detsamma.
– Det är bara att höra av sig till mig så försöker vi samla ihop ett par föreningar för nya utbildningstillfällen, säger idrottskonsulenten Lena Andersson.

SISU Idrottsutbildarna Västernorrland når du på tfn. 010-476 49 00 

 

Dela med dig av denna artikel på: