Du är här

2020-01-12 - Övrigt

Nya ord under 2019

Animoji, eldost och benim, är det några ord du känner till? Varje år sammanställer Språkrådet ”Nyordlistan", en samling av de nya ord som tillkommit i svenskarnas språkbruk under det gångna året. Här följer samtliga. Vilka känner du till?

Animoji: en emoji utformad efter en persons ansikte
Antivaxxare: person som av rädsla för negativa konsekvenser motsätter sig vaccinering
Artdöden: den storskaliga utplåningen av djur- och växtarter under människans tidsålder
ASMR: sensorisk stimulering som skapar välbehag hos lyssnaren
Aspludd: ludd bestående av snöliknande frön från asp
Benim: jag, mig
Beteenddesign: utformning av närmiljö för att främja ett visst beteende
Cybersoldat: försvarsanställd inriktad på att bekämpa digitala hot från främmande makt och terroristorganisationer
Deepfake: video, bild eller ljud där innehållet manipulerats på ett sätt som gör förvanskningen svår att upptäcka
Deplattformering: aktion riktad mot exempelvis nättjänster och mötesarrangörer som syftar till att frånta opinionsbildare inkomstkällor och möjligheten att sprida sina åsikter
Digital tvilling: digital avbildning av ett verkligt fenomen som gör det möjligt att utföra tester i datormiljö som om de vore i verkligheten
Dra åt helvete-kapital: sparade pengar som kan användas för att plötsligt bryta upp från en relation
Eldost: ost som liknar halloumi och som kan grillas eller stekas
Fimpomat: behållare för cigarettfimpar med två öppningar där varje fimp genom användarens val av öppning utgör en röst i en fråga med två svarsalternativ
Gretaeffekten: den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till
Grönt körfält: körfält där bara fossilfria fordon får köra
Hjärtslagslag: lag som förbjuder abort om hjärtslag kan höras hos fostret
Hundvissla: använda värdeladdade signalord som endast uppfattas av mottagare införstådda med budskapet
Hybridkrig: krig som förs i det dolda utan en väpnad konflikt
Ikigai: upplevelse av att tillvaron är meningsfull
Immersiv: uppslukande, omslutande
Klimatdiktatur: mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan
Klimatnödläge: tillstånd som kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar
Klimatstrejk: protestaktion för att skapa uppmärksamhet för behovet av klimatfrämjande åtgärder
Källtillit: förtroende för etablerade medier och andra källor som strävar efter opartiskhet och saklighet
Lågaffektivt bemötande: pedagogisk metod där vuxna inte ska konfrontera utåtagerande barn utan i stället mana till lugn
Menskonst: konstnärligt verk som utmanar normer och tabun
Nattborgmästare: person ansvarig för att främja nöjeslivet i samråd med berörd kommun
Popcornhjärna: tillstånd där hjärnan samtidigt ställs inför flera olika sinnesintryck, till exempel vid användning av mobiltelefon
Sharenting: föräldrars delning av bilder på sina barn i sociala medier utan att samtycke har inhämtats
Smygflyga: flyga utan att berätta om valet av färdmedel eftersom flygets klimatavtryck kan vara skambelagt
Syssna: lyssna med synen
Tågskryta: stoltsera med att av miljöskäl resa med tåg i stället för flyg
Växtbaserat kött: vegetabiliskt livsmedel som efterliknar kött till smak, utseende och konsistens
Övervakningsekonomi: system där digital information om konsumenters beteendemönster har stort ekonomiskt värde

Källa: Språkrådet

 

Dela med dig av denna artikel på: