Du är här

2020-01-06 - Hälsa

Kom ihåg att vaccinera dig

Höst och vinter innebär influensatider och från och med 19 november så kan du vaccinera dig mot säsongens influensa.

Influensan återkommer varje år och folkhälsomyndigheten rekommenderar alltid den som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig. Att tillhöra en riskgrupp innebär att man kan bli särskilt utsatt för att bli allvarligt sjuk om man drabbas av influensan.

Du tillhör en riskgrupp om:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.

Även om du vaccinerat dig tidigare år så bör du göra det igen då vaccinet bara varar i ungefär ett år och årets influensa kan orsakas av ett annat virus som förra årets vaccin inte skyddar mot. Den som inte tillhör en riskgrupp, främst unga friska personer, behöver oftast inte vaccinera sig då de löper mindre risk att drabbas allvarligt av följdsjukdomar. 

Du kan klicka här för att komma till 1177 Vårdguiden där du kan läsa mer om influensa och vaccination.

 

Dela med dig av denna artikel på: