Du är här

2019-11-26 - Trafik

Vintertid leder till fler olyckor

I slutet av oktober ställde vi om klockan till vintertid, något som enligt en färsk rapport från Transportstyrelsen leder till fler olyckor mellan bilister och fotgängare. Under november och december tredubblas antalet påkörda fotgängare, anmärkningsvärt många sker mellan klockan 16.00–18.00.

Transportstyrelsen har studerat antalet trafikolyckor med fotgängare under sommar- och vintertid och kommit fram till ett aningen anmärkningsvärt resultat. Rapporten, som analyserat olycksstatistik fem år tillbaka i tiden, visar att under månaderna november och december tredubblas antalet påkörda och skadade fotgängare i trafiken under timmarna 16.00–18.00 jämfört med övriga månader. Under de analyserade årens första tio månader har det i genomsnitt rapporterats in 95 skadade fotgängare per månad mellan klockan 16.00–18.00. Men under november och december var antalet cirka 280 skadade under samma tvåtimmarsintervall.
– När vi övergår till vintertid påverkar det oskyddade trafikanters synbarhet eftersom mörkret faller tidigare på eftermiddagen. Det kan tyckas självklart, men det är intressant att statistiken belägger detta, säger Tomas Fredlund, analytiker på Transportstyrelsen.

Under åren 2013 – 2017 skadades totalt 7 753 fotgängare i trafiken, vilket betyder att i genomsnitt skadas 650 gående varje månad. Men under olycksmånaderna november och december visade statistiken på en tydlig ökning jämfört med snittet, drygt 880 olyckor med fotgängare. Det innebär att nästan var fjärde olycka har skett under november och december, allra flest mellan 16.00 och 18.00.

För att minska antalet olyckor måste både fotgängare och bilister ta ett större ansvar. Som fotgängare gäller det att skapa förutsättningar för att bilisterna ska upptäcka dem i tid genom att använda reflexer. Som bilist är det viktigt att ha fullt fungerande belysning på bilen och inte bara följa hastighetsbegränsningarna, utan anpassa hastigheten efter rådande väglag och vara mer uppmärksam vid exempelvis övergångsställen.
Bilisternas belysning kan även skapa problem för andra bilister. Vid landsvägskörning är det nämligen bländning från mötande bilar som skapar stora problem. Risken är att blicken dras mot ljuset, vilket försvårar förarens möjlighet att upptäcka gående längst vägkanten. 

 

Dela med dig av denna artikel på: