Du är här

2019-11-04 - Nyheter/Reportage
Foto: Örnsköldsvik kommun

På onsdag invigs ny gång- och cykelväg

Arbetet har hållit på ett tag, men nu är det äntligen färdigt. På onsdag invigs den nya gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad.

Byggandet av den nya gång- och cykelvägen påbörjades i augusti i fjol, och nu är det dags för invigning. Gång- och cykelvägen är 1,6 kilometer lång och 2,5 meter bred, är byggd direkt i anslutning till Åsvägen och ansluter till befintlig gång- och cykelväg vid Kurvsgränd i Ås samt vid Onsdagsvägen i Översjäla. 

Projektet har även innefattat nya tillgänglighetsanpassade busshållplatser, ny energisnål gatubelysning, nya vatten- och avloppsledningar, nya dagvattenlösningar samt nya stormledningar för bredband. Det har även monterats nya vägräcken längs både Åsvägen och Västeråsvägen. 

Bygget har varit en del av kommunens satsningar på att öka trafiksäkerheten och tryggheten för gående och cyklister, och ämnar att bidra till en bättre miljö.

 

Dela med dig av denna artikel på: