Du är här

2019-10-25 - Ekonomi
Foto: Håkan Nordström

Ökning för handeln i stadskärnan

Omsättningen i Örnsköldsviks stadskärna ökade förra året med 0,6 procent. Det framgår av Fastighetsägarnas rapport Cityindex som tar tempen på Sveriges stadskärnor.

– Det är dagligvaruhandeln och restaurangnäringen men framför allt kommersiell service som driver utvecklingen i Örnsköldsviks stadskärna. I motsats till riket som helhet backar hotellnäringen något, säger Christina Friberg, näringspolitiskt ansvarig och expert stadsutveckling på Fastighetsägarna MittNord. 

Det pågår en strukturomvandling i Sveriges stadskärnor och trenden visar att försäljningen av framför allt beklädnads-, hem- och fritidsvaror minskar, medan försäljningen av dagligvaror ökar. Även restaurang- och hotellnäringen går bra tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion. Under 2018 ökade försäljningen i de svenska stadskärnorna med totalt 0,4 procent vilket är den lägsta tillväxten på flera år. 

Från att ha tappat 1,5 procent 2017 ökade den totala omsättningen i Örnsköldsviks stadskärna med 0,6 procent till drygt 1,18 miljarder kronor förra året. Den positiva utvecklingen förklaras i Cityindex av ökad försäljning av dagligvaror med 1,8 procent och ökad omsättning inom restaurangnäringen och kommersiell service med 3,5 respektive 13,8 procent. 

Detaljhandeln i Örnsköldsviks stadskärna ökade sammantaget med 0,1 procent. Siffrorna dras ned av minskad försäljning av sällanköpsvaror och i synnerhet kläder, där butikerna tappade 1,6 procent under året, vilket framför allt kan härröras till en ökad konkurrens från e-handeln. När det gäller hotellnäringen som gått starkt framåt i hela riket de senaste åren, minskade omsättningen i Örnsköldsviks stadskärna med 0,1 procent. Antalet människor som bor i stadskärnan är 545 (nattbefolkning), medan de som arbetar i stadskärnan är 3 077 (dagbefolkning), vilket är 5,6 gånger så många. 
– Att Örnsköldsviks stadskärna har en stabil utveckling i förhållande till många andra stadskärnor, har ett tydligt samband till en historik av samverkan och den kraftsamling som gjordes inför ansökan till Årets stadskärna 2018. Vi behöver därför fortsätta på den inslagna vägen. För att vi ska kunna följa trenden och stärka kvällsekonomin ytterligare, blir även förtätning en viktig fråga att prioritera, säger Christina Friberg. 

Ökad omsättning stadskärnor, topp tio:
1 Sandviken 11,4%
2 Kinna 5,6%
3 Varberg 5,4%
4 Höganäs 5,3%
5 Svedala 5,3%
6 Höör 4,2%
7 Vallentuna 4,2%
8 Nybro 4,1%
9 Norrtälje 4,0%
10 Ängelholm 3,9%


Fakta Cityindex:
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella
utvecklingen i samtliga Sveriges stadskärnor. Rapporten tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI
Research.

 

Dela med dig av denna artikel på: