Du är här

2019-10-24 - Näringsliv

RISE blir delägare i MoRe Research

Forskningsinstitutet RISE köper 60 procent av aktierna i Örnsköldsviksföretaget MoRe Research. Köpet är en del av RISE satsning på att expandera sin verksamhet längs Norrlandskusten.

MoRe Research är ett ledande företag inom forskning, analyser och industrinära process- och produktutveckling inom pappersmassa och bioraffinaderi. Tyngdpunkten i deras verksamhet har legat industrifinansierade uppdrag men de har också nära samarbete med bland annat universitet och offentligt finansierade forskningsprojekt. 

Nu köper forskningsinstitutet RISE 60 procent av aktierna vilket gör de till delägare av MoRe Research. Övriga delägare är Eurocon, Kempestiftelserna, Metsä Board Sverige och Domsjö Fabriker.
– Vår vision är att Norrlandskusten ska bli ett centrum i världsklass för kunskap, forskning, utveckling och uppskalning inom pappers-, massa- och bioraffinaderiindustrin och MoRe Research är en mycket kvalificerad aktör som kompletterar vår verksamhet på ett utmärkt sätt, säger Pia Sandvik, VD RISE, i ett pressmeddelande.
– MoRe, med sina djupa och vidsträckta rötter i den svenska skogsindustriella forsknings- och utvecklingsmyllan, har en ambition och ett ansvar att med hållbarhet, kvalitet, ekonomi och ett maximerat förädlingsvärde som självklara ledstjärnor vara en aktiv part i det nödvändiga omställningsarbete som världen står inför. Dessa ledstjärnor kommer genom affären, och de samlade resurser som nu erbjuds, att lysa än starkare, säger Stefan Svensson, VD MoRe Research.

Kommunstyrelsens ordförande Per Nylén kommenterar:
– Det är viktigt och mycket roligt att RISE väljer att bygga ett nationellt kompetenscentrum för bioraffinaderi i Örnsköldsvik. Ett kvitto på att kommunens långsiktiga engagemang i RISE Processum och bioekonomin burit frukt. Satsningen av RISE ger både MoRe och Processum en stärkt position på FoU-marknaden och goda möjligheter till fortsatt tillväxt.

I och med köpet så blir MoRe Research AB ett delägt dotterbolag till RISE inom division Bioekonomi. Från årsskiftet kommer MoRe Research AB ingå i den nya divisionen Bioekonomi och hälsa, avdelning Bioraffinaderi och energi.

 

Dela med dig av denna artikel på: