Du är här

2019-10-23 - Nyheter/Reportage
Foto: Svenska Stadskärnor

Örnsköldsvik utnämnd till Årets Purple Flag stad

Örnsköldsvik har blivit utnämnd till Årets Purple Flag stad 2019, en utmärkelse som delas ut till städer som arbetar för bland annat en tryggare kvällsupplevelse.

Purple Flag är en certifiering som innebär att en stad bedriver ett aktivt arbete för att skada en attraktivare, säkre och tryggare kvällsupplevelse för både invånare och besökare. I samband med det årliga eventet ”Sweden Urban Arena”, ett årligt event för intressenter inom cityhandel och handelsplatser, fick Örnsköldsvik ta emot utmärkelsen under gårdagen. 
– Örnsköldsvik är en av landets tryggaste kommuner, men det finns utmaningar att jobba med även där. En del kräver direkta insatser, andra mer förebyggande och långsiktiga åtgärder. I det arbetet har vi haft stor nytta av Purple Flag-verktyget, förklarar Anette Forsberg, centrumledare för CESAM i Örnsköldsvik, på kommunens hemsida.
– Sedan hösten 2016, då vi började använda Purple Flag som verktyg, jobbar vi mer strukturerat och målinriktat för att bättre möta de krav och förväntningar som finns på stadskärnan dag- som kvällstid.

Bland det arbete som ö-vik gjort för att få ta emot priset så finns en ökad samverkan mellan bland annat polis, kommun, butiksägare, lokala trygghetsgrupper och krögare. Det har även införts trygghets- och kvällsvandringar och en app har släppts som vem som helst kan använda för att rapportera otrygga och osnygga platser. Kommunen har gett offentliga mötesplatser ansiktslyftningar och utbudet av upplevelser har ökat.
– Vi har gjort och gör mycket, men vi vet också att vi har en hel del utmaningar kvar och där är Purple Flag-modellen en stor tillgång, säger Anette Forsberg.
– Det känns fantastiskt roligt att vårt fina samarbete mellan kommunen, handeln, fastighetsägarna, BRÅ, polisen, krögare, hotell, fältassistenter, föreningslivet med flera gett oss denna fina utmärkelse. Vår nya vision inleds med ”vi bygger bäst tillsammans” och att bli utsedda till årets purple flag-kommun är ett bevis på att vi är på rätt väg, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.

I juryns motivering står följande:

”Utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2019 tilldelas Örnsköldsvik för deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy.

“Örnsköldsviks vision är att vara ett kreativt nav med stark utveckling, där initiativ och idéer tas till vara och där nyfikna människor med framtidstro känner trygghet, gemenskap och glädje.. I det arbetet finns Purple Flag som ett strategiskt och operativt verktyg för att skapa ännu bättre, tryggare och säkrare kvällsupplevelser – med puls och mångfald för alla generationer. Med stadens bästa för ögonen investerar man både i mjuka och hårda värden. Det syns i det offentliga rummet. Det märks i utbudet som binder ihop dagen med kvällsekonomin. Det känns genom aktörernas “lila” engagemang. Det ger resultat och skapar framgång – men också insikt om att staden är ett levande väsen som kräver ständig omsorg och omtanke””

 

Dela med dig av denna artikel på: