Du är här

2020-09-11 - Bra att veta med Webben 7
Christoffer Jonsson har jobbat med försäkring och skadehantering i 20 år. Varje år hanterar LF Västernorrland ca 200-250 skador på fritidshus. Vatten- och brandskador står för ungefär två tredjedelar av den totala skadeersättningen. Foto: Olle Melkerhed

Säkra stugan inför vintern

Rör som frusit, vattenskador, fukt och mögel. Tiden då många lämnar sina fritidshus och sommarstugor för den här säsongen närmar sig, och när huset står tomt under vinterperioden kommer även en risk för skador som upptäcks först till våren. Christoffer Jonsson, skadechef på Länsförsäkringar Västernorrland, delar med sig av sju viktiga saker som du bör tänka på innan du slår igen stugan.

Vattnet
– Det allra viktigaste att komma ihåg är att stänga av vattnet, oavsett om du kallställer eller har huset uppvärmt. Finns det vatten kvar i ledningar och rör så kan vattnet till exempel frysa och förstöra rören vilket snabbt leder till översvämning eller vattenskador. Stäng av vattnet helt och hållet och tappa ur ledningar, blandare, pumpar, toalett med mera. Häll frostskyddsvätska i vattenlåsen under till exempel diskbänk, handfat och golvbrunnar. En bra idé är att skaffa en vattenfelsbrytare.

Ventilera
– Öppna upp skåp, dörrar och ventiler inne i huset så att luften cirkulerar. Detta förhindrar både mögel och instängd luft. Se även till att kyl- och frysdörrar är öppna.

Grundvärmen
– Har du huset uppvärmt under vinterhalvåret så bör du se till att alltid ha tillräckligt hög grundvärme. Grundvärmen bör ligga på minst tio grader varmt men helst femton. Glöm inte att du bör stänga av vattnet även om du har värmen i gång. Dra ur elsladdar till samtlig elektronik. Slå av strömmen med huvudströmbrytaren om du kallställer.

Städa ordentligt
– Se till att du städar ordentligt och tar bort all smuts och matrester, både för att förhindra att någonting börjar mögla men även för att minska risken att djur som till exempel gnagare dras till huset. Täta eventuella håligheter i fasaden för att försvåra för gnagare att ta sig in.  

Rensa utomhus
– Glöm inte bort att rensa stuprör, tak, hängrännor med mera för att minska vattenansamlingen på huset. När du gör det så bör du även kontrollera fönster och ytterdörrar så att dessa är hela och tätar som de ska. Led bort vatten från huset med hjälp av rännor under stuprören.  

Förhindra inbrott
– Även inbrott kan leda till skador i huset, så försök få ditt hus att se oattraktivt ut för tjuvar. Ha inga iögonfallande saker synliga genom fönster och ta med dig så mycket som möjligt hem. Skaffa gärna ett inbrottslarm kopplat till en säkerhetstjänst.

Tillsyn
– Du bör se till så att någon tittar till huset regelbundet så att du upptäcker eventuella skador eller inbrott i tid. Samverka gärna med grannar om att titta till varandras hus.

(reds. anmärkning: artikeln är ursprungligen från mitten på september 2019)

 

Dela med dig av denna artikel på: