Du är här

2019-09-10 - Nyheter/Reportage

Internetanvändandet ökar i unga åldrar

Den senaste upplagan av rapporten Ungar & medier visar att internetanvändandet kryper allt längre ner i åldrarna.

Ungar & medier är en rapport som släppts varannat år av Statens mediaråd sedan 2005. Här följer ett urval av vad som framkommer av årets rapport:

  • Från fyra års ålder så har 95 procent av alla barn använt internet vid minst ett tillfälle. Nästan alla tonåringar använder internet dagligen.
  • Färre unga har idag surfplattor eller datorer, men desto fler äger mobiltelefoner. 
  • Fler flickor än pojkar använder mobilen mer än tre timmar per dag, och det är vanligare att flickor använder mobilen för sociala medier. Det är dock vanligare att pojkar spenderar mycket tid med spel.
  • Vid 9 års ålder använder 81 procent mobilen dagligen. Vid 11 års ålder är motsvarande siffra 95 procent.
  • 46 procent av föräldrar till barn i 13-16 års ålder är missnöjda med barnens medieanvändning. 
  • 19 procent av barn 13-16 år gamla uppger att någon varit elak eller mobbat dem via mobilen. Motsvarande siffra i den tidigare rapporten var 11 procent.
  • 38 procent av föräldrar uppger att det händer minst några gånger i veckan att barnens medianvändning leder till att barnet inte gör det den ska, t.ex. läxor, hjälpa till hemma eller gå och lägga sig.
  • 46 procent av unga i åldrarna 17-18 år uppger att de spenderar för mycket tid vid mobilen. 

 

Dela med dig av denna artikel på: