Du är här

2019-09-02 - Natur

Älgjaktstart - var uppmärksam på avmagringssjuka

Idag måndag 2 september så startar årets älgjakt. I samband med det så uppmanar Länsstyrelsen alla jägare att vara uppmärksamma på avmagringssjuka bland hjortdjur.

Sedan 2018 så har man övervakat CWD, avmagringssjuka, bland hjortdjur såsom älg och rådjur i Sverige, och i våras upptäckte man det allra första fallet i Sverige av den dödliga sjukdomen. Nu inför älgjakten uppmanas jägarna att vara uppmärksamma på tecken på avmagringssjuka hos de djur som kasserats vid jakt eller som tros ha självdött. 

Misstänker en jägare att de skjutit eller hittat ett djur som dött av sjukdomen, till exempel att älgen ser ut att ha dött av just avmagring, så bör jägaren ta kontakt med viltsektionen på SVA via telefonnr 018-67 40 00 eller e-post vilt@sva.se. Därefter görs bedömningen om provtagning av djuret bör göras. Det går även att rapportera på nätet via hemsidan https://rapporteravilt.sva.se

Jakttider för älg under 2019/20:
Licensområden och älgskötselområden: här är jakt tillåten 2 till och med 25 september 2019 samt 10 oktober 2019 till och med 31 januari 2020.
Oregistrerade områden (kalvområden): här är jakt tillåten den 2 till och med 6 september 2019.

FAKTA CWD/AVMAGRINGSSJUKA

Hos ett djur med avmagringssjuka finns förändringar i hjärnan som kan visa sig genom exempelvis beteendeförändringar och avmagring. Avmagringssjukan får proteiner i hjärnan att ändra form vilket på sikt leder till att djuret dör. Sjukdomen kan vara smittsam och sprida sig mellan olika älgpopulationer. I Sverige har man hittills bekräftat att två älgar dött i sjukdomen.

Den som lämnar in CWD-prover kan få rätt till ersättning. Du kan läsa mer om ersättningen och hur du ansöker på Jordbruksverkets hemsida.

Dela med dig av denna artikel på: