Du är här

2019-09-01 - Skola & utbildning
Bild från en av kulturskolans tidigare aktiviteter i Örnsköldsvik. Foto: Nils Ågren

Stopp för nya elever

Kulturskolan i Örnsköldsvik befinner sig i en omfattande omställningsprocess, vilket innebär att skolan ska krympa sin ekonomiska ram med fem miljoner kronor, en fjärdedel av skolans tidigare budget skärs bort.

Detta innebär bland annat att Kulturskolan har uppdraget att minska personalresursen med tio tjänster och i och med detta ändra inriktning för arbetet. Det innebär också att inga nya elever kan tas in i verksamheten, förutom för dans, bild och form, drama-teater och film. Vissa verksamheter kan eventuellt komma att läggas på is, eller läggas ned helt och hållet.

Dela med dig av denna artikel på: