Du är här

2019-06-27 - Nyheter/Reportage
Foto: Håkan Nordström

Regionen förberedd på en varm sommar

Det är nog ingen som har glömt den värmebölja som drog in förra sommaren och bland annat tvingade operationssalar i länet att stänga. Region Västernorrland har förberett sig på en liknande värmebölja och tagit åtgärder för att bättre kunna hantera den i år.

– Med den varma och fuktiga sommaren 2018 i färskt minne, har ett omfattande arbete för att öka beredskapen för nya värmeböljor gjorts. I samråd med vården har fokus legat på att åstadkomma stabila förutsättningar för känsliga verksamheter, som exempelvis operation och läkemedelsrum, säger fastighetschef Hans Axelsson i ett pressmeddelande.
– Det här innebär att verksamheten på våra sjukhus ska kunna löpa utan störningar på ett patientsäkert sätt, säger tillförordnad sjukhusdirektör Lena Carlsson.

I Sollefteå installeras en avfuktare på inkommande luft till operation, ett arbete som blir klart under juni. I Örnsköldsvik gjordes åtgärder redan 2014 som nu har uppgraderats med automatisk styrning med en larmgräns för luftfuktigheten.

I Sundsvall har kylsystemet byggts om för att kunna styra kyla direkt mot operationscentrum och för att kunna säkerställa avfuktningen. Snölagret vid sjukhuset är välfyllt och ska kunna nyttjas på ett optimalt sätt i sommar. Det finns även mobila kylaggregat som kan användas där behov uppstår och då enligt prioriteringsordning för respektive ort.
– Ny teknik och nya rutiner har tillkommit, som vi hoppas ska medföra att vi står bättre rustade och att störningar vid exceptionella klimatförhållanden ska minimeras, säger Hans Axelsson.

Dela med dig av denna artikel på: