Du är här

2019-06-20 - Samhällsinformation

Försenad sophämtning i kommunen

Sophämtningen har varit försenat i många håll i kommunen, och kommer troligtvis att fortsätta vara det ett tag till skriver Miva på sin hemsida.

Problem med sopbilar och sommarvikarier som måste tränas in i arbetet gör så att sophämtningen tar längre tid än vanligt. Miva ber kommuninvånarna ha förståelse för förseningarna och beklagar om förseningarna för med sig besvär.

Den som inte fått sitt kärl tömt råds att låta det fortsätta stå utställt tills det blir tömt, något som just nu kan ske flera dagar senare än normalt. Vid frågor och funderingar, kontakta Mivas kundservice.

 

Dela med dig av denna artikel på: