Du är här

2019-06-04 - Hälsa

Mindre risk för cancer i norr

En färsk avhandling från Umeå universitet visar att människor som bor i de norra delarna av landet löper mindre risk för att drabbas av cancer i tjock- och ändtarm.

Kolorektalcancer, det vill säga cancer i tjock- eller ändtarm, är den fjärde vanligaste formen av cancer i Sverige och även den form som har näst flest dödsfall. Risken att drabbas ökar med åldern och cancerformen har en hög ärftlighet. Boende i norra delarna av landet löper dock mindre risk att drabbas, enligt en avhandling av Olle Sjöström, doktorand vid Umeå universitet.

I den nya avhandlingen visar Sjöström att människor i norra Sverige löper en tio procent lägre risk att drabbas av kolorektalcancer jämfört med boende i övriga delar av landet. Skillnaden är störst hos äldre, med en 20 procents lägre risk hos personer över 80 år. Detta trots att en del av riskfaktorerna är generellt större hos norrlänningar jämfört med övriga landet.

Varför norrlänningar löper lägre risk att drabbas av kolorektalcancer är inte klarlagt, men andra levnadsstilar uppe i norr kan vara en av orsakerna.
– Vi vet inte exakt vad skillnaden beror på, men det kan handla om att många i Norrland har levt ett i vissa avseenden hälsosammare liv som delvis kompenserar för vissa andra riskfaktorer, säger Olle Sjöström, doktorand vid Umeå universitet.

 

Dela med dig av denna artikel på: