Du är här

2019-06-02 - Natur
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström

Vi hjälper bina

En tredjedel av Sveriges vildbiarter är hotade, men som tur är kan alla med enkla medel hjälpa våra vilda små träd-gårdsmästare. Ett exempel ser du här – eleganta vildbihotell som särskoleeleverna på Ängetskolan byggt.

Bin och andra pollinatörer är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en central roll i naturen. Tyvärr hotar gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar bina – vilket kan bli ödesdigert. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. 
När vi talar om bin tänker många på tambin som vi får honung från, men det finns mängder av andra bin också – bara i Sverige har vi omkring 270 olika arter av solitärbin som inte lever i stora bisamhällen. I stället skaffar de egna bon, och det kan vi hjälpa dem med ­– något som särskoleeleverna gjort.
– Först fick vi en sorts brädor som vi skulle såga där lärarna dragit streck och sedan gjorde vi så att bina kunde komma in på olika ställen. Det var inte så noga att allt skulle bli rakt men vi fick kämpa mycket för att det skulle sitta fast ordentligt, berättar Johan och visar upp de fina bihotellen som han och hans kamrater byggt.

På Ängetskolan har eleverna i grund-särskolan och träningsskolan konstruerat två olika sorts bihotell, dels de som ser ut som villor i genomskärning och dels höghusliknande som går under namnet ”miljonprogrammet” – en koppling till det stora bostadsbyggandet i Sverige på 60- och 70-talet. Miljonprogrammets bihotell har konstruerats på ett både enkelt och smart sätt genom att kapa upp lastpallar.
– Nu ska vi ta ut dom i naturen så att det kommer bin och bygger bon. Jag är mycket nöjd med mitt hus och jag vill hänga upp det här kring skolan, eller kanske hemma i vår trädgård där vi har ett äppelträd, säger Johan stolt.

Vill du själv veta hur du kan hjälpa bina, eller läsa om de räddningsinsatser som pågår, hänvisar vi till Naturskyddsföreningens sida www.räddabina.nu

 

Dela med dig av denna artikel på: