Du är här

2019-05-10 - Nyheter/Reportage

Förslaget: förbjud nätfiske längs Västernorlands kust

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat in en remiss om att förändra regler för fiske på grunt vatten med mängdfångande redskap såsom nät längs Bottenhavskusten, skriver Svt.

För att skydda hotade fiskarter i Bottenhavskuten så vill Havs- och vattenmyndigheten införa nya regler som förbjuder bland annat nätfiske på grunt vatten längs Bottenhavskusten. Med grunt vatten avses områden där vattnet är grundare än tre meter. Det område där nätfisket skulle bli förbjudet sträcker sig från Västernorrlands län ner till norra delen av Uppsala län.

Förbudet ska sträcka sig mellan perioden 1 september till 10 juni. HaV vill också införa fångstbegränsningar och nya minimimått på öring som får dras upp per person med ryssjor och handredskap. Minimåttet för öring höjs då från 40 cm till 50 cm.

Källa: Svt.se

 

Dela med dig av denna artikel på: