Du är här

2019-05-10 - Mat & dryck
Gårdsbutiken i Nordingrå. Foto: Håkan Nordström

Mathantverksdag i Nordingrå

Ett 30-tal mathantverkare träffas på Gårdsbutiken i Nordingrå fredag 10 maj, för kunskapsutbyte och diskussion.

Eldrimner, som är nationellt resurscentrum för mathantverk, gör under 2019 en Sverigeturné då det diskuteras hur besöksnäringen och mathantverkarna kan samarbeta för att öka inkomsterna och stärka den regionala identiteten. Den 10 maj kommer turnén till Västernorrlands län och Gårdsbutiken i Nordingrå där ett 30-tal mathantverkare träffas för kunskapsutbyte och diskussion.

På Mathantverksdagen i Nordingrå möter åhörarna bland andra Anna Nilsson från Gårdsbutiken Nordingrå samt Rasmus och Susanne Johansson, Kvarnå trädgård. Dessutom kommer Eva Jilkén, Leader Höga Kusten, för att berätta om hur de arbetar med att utveckla matturismen. Catarina Molitor Sjöberg, Höga Kusten Turism, finns också på plats. Dessutom kommer många deltagare som både är företagare och representanter från kommuner och region för att diskutera.

Regeringens strategi för livsmedelspolitik och den utredning som ligger till grund för en kommande strategi för svensk besöksnäring konstaterar att besökare inom måltidsturism spenderar mer pengar än vad den genomsnittlige besökaren gör.
– Mathantverksföretag som besöksmål har betydelse i ett större regionalt perspektiv genom att de stärker det samlade besöksutbudet i regionen och bidrar till den samlade bilden av regionens kulturarv, säger Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell.

Hon menar att mathantverkets roll blir allt större, eftersom mathantverkarna kan ge besökarna minnesvärda upplevelser och visa hur unika produkter skapas.
– Att med egna ögon få se hur ostmassan bryts i det småskaliga, överblickbara mejeriet och sedan smaka på den färdiga osten. Att bjudas in i marmeladkokeriet där bären bereds i små grytor, till gårdscharken där skinkor och korvar lufttorkas eller till bageriet där surdegsbrödet bakas av lokalt mjöl. Det är upplevelser som fäster sig i medvetandet, säger Bodil Cornell.

Under mathantverksdagen serveras svenska delikatesskonserver, som ger besöksnäringen möjlighet att erbjuda lokalanknutna produkter med lång hållbarhet som går enkelt att förvara och ta med i skogen, på sjön eller på havet.

Dela med dig av denna artikel på: