Du är här

2019-05-05 - Motor

Många barn i riskzonen

Många barn färdas framåtvända i bil, trots att det ökar risken för allvarlig skada och dödsfall om en olycka inträffar.

En omfattande observationsstudie som Nationalföreningen för trafiksäker-hetens främjande, NTF, genomfört på uppdrag av bilbarnstolstillverkaren BeSafe, biltillverkaren Volkswagen och försäkringsbolaget If, visar att svenska föräldrar har mycket att lära om hur barn ska färdas säkert i en bil.

I undersökningen studerades hur de svenska rekommendationerna för barn i trafik följdes av de svenska föräldrarna. Resultatet var nedslående. Enligt rekommendationerna bör ett barn sitta bakåtvänd i en bilbarnstol fram till minst fyra års ålder eftersom huvudet är oproportionerligt tungt i förhållande till dess kroppsvikt och nackmuskulaturen inte är fullt utvecklad.

Frontalkrockstester visar att påverkan på barnets nacke är fem gånger större när barnet sitter framåtvänt jämfört med att åka bakåtvänt. Endast 17 procent av fyraåringarna färdades bakåtvända i observationsstudien.
− Små barn är speciellt utsatta vid en bilolycka. Vi ser att det fortfarande finns en viss okunskap kring hur länge ett barn helst ska sitta bakåtvänd. Vi behöver verkligen få ut budskapet att små barn åker säkrast bakåtvända minst till fyra års ålder. Det är alla barns rätt att färdas säkert i bil, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande arbete på försäkringsbolaget If. 

Dela med dig av denna artikel på: