Du är här

2019-04-16 - Näringsliv
Foto: Marie Birkl

Lyckad satsning stärkte både människor och natur

Arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb, som hjälpt personer komma ut i arbetslivet, stärkte både arbetssökande och natur under satsningens gång mellan 2018 och 2019.

Naturnära jobb är en satsning som drivits av Skogsstyrelsen med syfte att hjälpa bland annat nyanlända att komma ut i arbetslivet. I satsningen har deltagarna fått arbeta med olika typer av skogs- och naturvårdsuppdrag, och enligt Skogsstyrelsens slutrapport så har satsningen varit lyckad. 

I satsningen så har det i Norra Sverige slutförts totalt 505 uppdrag, varav 187 uppdrag slutfördes i Västernorrland. Det handlar om allt mellan att bygga vindskydd, märka upp stigar och ta hand om parker och naturreservat. Bland de 467 deltagarna så gick nästan var femte vidare till arbete eller studier.

Satsningen skulle egentligen ha pågått till 2020 men den fick ingen finansiering i statsbudgeten. Skogsstyrelsen har lämnat förslag till regeringen på fortsatt finansiering av satsningen.

Utförda jobb per län i Naturnära Jobb:
Västerbotten, 187
Västernorrland, 187
Jämtland, 44
Norrbotten, 87

Källa: Skogsstyrelsen

Dela med dig av denna artikel på: