Du är här

2019-04-16 - Näringsliv

Allt färre arbetslösa

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen så fortsätter arbetslösheten att minska. Under mars 2019 så var 6,9 procent av befolkningen inskrivna som arbetslösa, en minskning jämfört med 7,2 procent för samma månad 2018.

I mars så var 344 826 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, en minskning från samma period 2018. Även bland ungdomar, 18-24, så har arbetslösheten minskat från 9,1 procent till 8,2.

Arbetsförmedlingens statistik är i linje med en arbetslöshet som stadigt gått ner i över ett och ett halvt år. Fast den nya statistiken visar också att minskningen börjar ske i en avtagande takt. Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, säger dock att det inte är någonting konstigt och att det var väntat att takten skulle börja avta.
– Vi har fortfarande en stark arbetsmarknad, men den stadiga minskning av antalet arbetslösa som vi har haft en längre tid har nu planat ut. Det är ett tecken på att vi har en avmattning i ekonomin och det var något vi räknade med i vår senaste prognos, säger hon och fortsätter:
– Det är fortfarande en stor efterfrågan på arbetskraft, men vi har också många arbetslösa som saknar den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar och som behöver komplettera sina kunskaper för att få jobb. Därför är det viktigt att fler arbetssökande påbörjar en utbildning. Det behövs också subventionerade anställningar och arbetsnära aktiviteter som praktik

Dela med dig av denna artikel på: