Du är här

2019-03-12 - Näringsliv

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

Arbetslösheten i landet sjunker enligt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Störst minskning går att hitta hos män.

Under februari månad 2019 så låg arbetslösheten i stort på 6,9 procent, vilket är en minskning från motsvarande siffror 2018 som låg på 7,4 procent. Sammanlagt var 348 000 personer inskrivna som arbetslösa i slutet av februari. 

Störst minskning går att se bland männen. På ett år har antalet arbetslösa män minskat med 14 000 och ligger nu på knappt 185 000. Antalet arbetslösa kvinnor var knappt 164 000 och hade minskat med 4 000. Bland utrikes födda så har arbetslösheten hos män minskad från 21,0 till 18,5 procent och bland kvinnor från 20,8 till 19,6 procent.

Trots att störst minskning har setts bland män så ligger ändå den totala arbetslösheten hos män lite högre än hos kvinnor. Särskilt hos unga män (18-24 år) så är arbetslösheten högre, med 10,1 procent unga män registrerade som arbetslösa respektive 6,9 procent unga kvinnor.

 
Dela med dig av denna artikel på: