Du är här

2019-02-27 - Trafik

Koldioxidutsläppen i trafik ökar

Efter flera års minskning så har det nu setts en ökning av koldioxidutsläppen från vägtrafiken, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande. Huvudorsaken ligger i en ökande lastbilstrafik.

Under 2018 så beräknas koldioxidutsläppen i vägtrafik ha ökat med cirka 0,5 procent, 76 000 ton. Detta trots att införandet av bonus malos-systemet som ger premier till bilar med låga koldioxidutsläpp. 

Den främsta orsaken ligger i att det är en ökad andel lastbilar som befinner sig på vägarna samt att det används mindre biodrivmedel i bränslet. Även utsläppen från personbilar har ökat, men tack vare att det finns mer elbilar och laddhybrider så lyckas nivåerna för personbilar i stort ligga på ungefär samma siffra som för 2017.

Sverige har som klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser i trafiken med 70 procent, och för att göra det så måste utsläppen minska med 8 procent årligen fram till 2030.
– Vi behöver öka takten om vi ska klara av att nå klimatmålet. Utöver skärpta styrmedel för energieffektivare fordon och ökad andel förnybar energi, handlar det om mer kollektivtrafik, gång och cykel i tättbebyggda områden. På godssidan handlar det om längre, tyngre och i förlängningen färre lastbilar och mer gods på järnväg och sjöfart, säger Marie Hagberg, avdelningschef för transportkvalitet på Trafikverket.

 

Dela med dig av denna artikel på: