Du är här

2019-02-11 - Näringsliv

Regionen satsar på sociala företag

Region Västernorrland startar ett tvåårigt projekt som ska stärka förutsättningarna för sociala företag och aktörer som skapar samhällsnytta.

”Stärkta förutsättningar för socialt företagande och samhällsentreprenörskap i Västernorrland” är namnet på det projekt som Region Västernorrland startar. Projektet ingår i i en nationell satsning där flera andra regioner i landet genomför liknande projekt. 
– Vi har beviljats extern finansiering och totalt landar satsningen på omkring två miljoner kronor för detta regeringsuppdrag under en tvåårsperiod. Projektet ska bland annat formulera en strategi för hur vi ska jobba med sociala företag i Västernorrland men även kartlägga hur förutsättningarna ser ut idag. En viktig del blir att söka upp samarbete med de sociala företag som finns i länet idag och föra dialog, säger Matilda Rehnström, samordnare vid Regional utveckling.

Målet med projektet är att stärka utvecklingen av sociala företag och förutsättningarna för samhällsentreprenörer, så att dessa bättra kan delta i att lösa utmaningar i samhället. Tanken är också att arbete ska bli en naturligt del av det regionala utvecklingsarbetet för att skapa hållbar tillväxt. 
– Samhällsentreprenörskap och sociala företag är en motvikt till mer kortsiktig vinstmaximering och ligger helt i linje med många av målen för Agenda 2030. De har utgångspunkten att skapa socialt värde eller lösa samhällsutmaningar och vi behöver stärka stödstrukturen och underlätta för denna typ av initiativ. Minst lika viktigt i ett län som Västernorrland är att skapa förutsättningar för att bedriva företag på exempelvis landsbygden. Där kan dessa företag i form av kooperativ eller andra företagsformer vara lösningen på framtida samhällsutmaningar och skapa stor nytta, säger Matilda Rehnström.

Som en grund för projektet gjordes förra året en förstudie där regionen, tillsammans med Coompanion Västernorrland, tog fram en nulägesanalys och handlingsplan för socialt företagande i länet. Resultatet visar att det saknas en tydlig stödstruktur i länet och en väg in i systemet för samhällsentreprenörer och sociala innovatörer.

Dela med dig av denna artikel på: