Du är här

2019-01-10 - Politik
Emil Nordfjell, ordförande SSU Örnsköldsvik

SSU växer

Socialdemokraternas Ungdomsförbund i Örnsköldsvik, SSU Örnsköldsvik, är numera större än på mer än 30 år. Under 2018 var målsättningen att bli 150 medlemmar, ett mål som vid årsskiftet justerades till 200.

– Det är inte för att det ser bra ut som vi vill ha många medlemmar. Det är inte det det handlar om. För oss måste politiken gynna de många, och därför måste vi samla många som får göra sin röst hörd, sin verklighet uppfattad, säger Emil Nordfjell, ordförande för SSU Örnsköldsvik, och kommenterar uppfattningen att intresset för politik bland unga minskar.
­– Det finns en bild av ett politiskt engagemang bland unga som flagnar. Inte minst har länets lokaltidningar försökt måla upp den bilden, som delvis är sann. Det finns ett glapp; ungas engagemang i samhällsfrågor är stort, men deras tilltro till politiken är mindre. Vi ser ljust på framtiden, och alla SSU:are har många skäl att vara stolta. Nu måste vi kraftsamla, för vi har många utmaningar att tackla. Den alltmer tilltagande rasismen och det växande hatet; hur skolan, vården, omsorgen ska kunna finansieras på lång sikt; klimathotet – dessa tre utmaningar är lika massiva som viktiga att ta sig an.

Dela med dig av denna artikel på: