Du är här

2019-01-03 - Samhällsinformation

Stor risk för plötsligt ishalka

SMHI har utfärdat en klass-1 varning för plötslig ishalka under natten och morgondagen. Både trafikanter och fotgängare bör vara uppmärksamma och extra försiktiga.

SMHI’s definition för Varning klass 1 plötsligt ishalka: Väderförhållanden som medför plötslig ishalka, exempelvis underkylt regn, regn på kalla vägbanor eller regn som följs av snabbt tillfrysande vägbanor. Risk för halka på vägar. Om prognosen ändras till kraftigare underkylt regn med 3mm eller mer inom 6 timmar uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Dela med dig av denna artikel på: