Du är här

2018-12-04 - Hälsa

Minskad risk för sjukdom om du får se dina blodkärl

Personer som får se ultraljud på sina blodkärl löper mindre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar visar en forskningsstudie från Umeå universitet.

Studien gjordes med 3 500 deltagare där deltagarna fick göra en ultraljudsundersökning av sina halskärl. Därefter delades deltagarna slumpvis in i kontrollgrupper; en som fick veta resultatet av undersökningen och se bilder av blodkärlen och en som inte fick se något resultat. 

Efter ett år så gjordes en uppföljning av båda grupperna och det visade sig att de som fått se bilder på sina blodkärl hade en lägre utveckling av risk för hjärtkärlsjukdomar. Hos gruppen som fått se bilder så kunde forskarna se gynnsammare trender i blodtryck, blodkolesterol, vikt och midjemått än i den andra kontrollgruppen. 

– Att personer får se hur kärlen verkligen ser ut tycks underlätta övergången till hälsosammare livsstil, säger Ulf Näslund, professor vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.
– Resultaten (av studien, red. notering) ger stöd för att bildbaserad information om åderförkalkning kan vara en metod att bygga vidare på för att minska insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom,.

Studien ingår i programmet Vipviza, Västerbotten Intervention Programme – visualization of asymptomatic atherosclerosis, som är en randomiserad kontrollerad studie med drygt 3500 deltagare, som utgår från Västerbottens hälsoundersökningar. Studien är en av de större forskardrivna randomiserade interventionsstudierna inom prevention och genomförs i den ordinarie primärvården vid länets hälsocentraler.

Dela med dig av denna artikel på: