Du är här

2019-01-06 - Evenemang
Vinnarna 2018. Foto: Håkan Nordström

De nominerade är...

Den 14 februari arrangeras den årliga företagarkvällen i Fjällräven Center som bland annat innehåller sex prestigefyllda priser. Här de nominerade:

Årets Företagare
Delas ut av Företagarna till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare.
Nominerade: Lars Hellgren, Excero, Leif Lundgren, Viflow, Eva-Lotta Schedin, Blomman Interiör och design.

Årets Nyföretagare
Delas ut av Nyföretagarcentrum och Åkroken till en företagare vars företag inte är äldre än tre år och där företagaren skapat en verksamhet som uppvisat ett tillfredsställande resultat. Företagaren är också genom sitt entreprenörskap ett föredöme för andra och blivande företagare.
Nominerade: Emil Gyllroth och Erik Jonsson, E Bygg, Kristina Lund och Emma Lund, KE Hästsport, Isak Anundsson och Erik Häggström, IE Golv och kakel.

Årets Besöksnäringspris
Beslutas av Cesams styrelse, Höga Kusten Destination AB och Örnsköldsviks handel och tilldelas det företag eller den företagare som genom sitt engagemang och sin företagsidé stärkt kommunens attraktionskraft och gjort stora avtryck för handel och besöksnäring.
Nominerade: Jennie Marcusson, Ulvö Hotell, Anders Westin, Benerus Jakt och Fiske AB, Tommy Häggström och Stefan Sundqvist, Sport & Adventure i Övik.

Årets Exportpris
Delas ut av Handelskammaren och Örnsköldsviks industrigrupp för att lyfta fram möjligheten att vara verksam på andra marknader än den svenska och på så sätt utvidga sin affärsidé.
Nominerade: David Marcusson, Högland såg & hyvleri, Patrik Hammar, Andritz, Öjvind Sundvall, Pulp Eye.

Årets Spotlight
Bankerna och revisionsbyråerna utser själva den eller de personer som de vill lyfta fram. Ingen nomineringsprocess.

Årets Normbrytare
Delas ut av Örnsköldsviks kommun och KlöverDam till en person, företag eller organisation som har modet att bryta mot gängse tankemönster och rådande normer, är kreativ och nyskapande.
Nominerade: Stina Haglund, Marie Edstrand, Holmen Skog (Mats Nilsson).

Dela med dig av denna artikel på: