Du är här

2018-12-01 - Föreningsliv

Bidrag till föreningars jullovsaktiviteter

Föreningar i Örnsköldsviks kommun kan söka bidrag för att anordna aktiviteter under jullovet. Ansökan är öppen fram till och med 15 december.

Örnsköldsviks kommun har även i år har beviljats statliga medel för gratis lovaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Tidigare år har möljigheten endast gällt sommarlovet men nu kan föreningar söka pengar för att arrangera gratis aktiviteter under alla lov.

Mer information om bidraget och ansökningsformulär för jullovsaktiviteter.

Dela med dig av denna artikel på: