Du är här

2018-11-30 - Hälsa
Foto: Håkan Nordström

Mer pengar till primärvården

Nu har regionfullmäktige klubbat igenom budgeten för Region Västernorrland. I den nya budgeten så kommer primärvården få mer pengar medan specialistvården får mindre.

Under en treårsperiod så ska primärvårdenfå ett tillskott på 180 miljoner kronor samtidigt som det ska dras in 90 miljoner kronor från specialistvården. Man väljer att satsa på primärvården för att göra det lättare för patienter att få vård i ett tidigt skede på hälsocentraler, vilket man hoppas leder till att färre söker sig till akut sjukvård.

Totalt ligger budgeten på runt nio miljarder kronor, varav knappt fem miljarder kommer att gå till sjukvårdens personal. 90 procent av resurserna går till vård på sjukhus, hälsocentraler, psykiatri och tandvård och drygt var tionde krona går till regional utveckling, tjänstemän och politiker. 

Dela med dig av denna artikel på: