Du är här

2018-10-07 - Samhällsinformation

Miva-kampanj ska ge aha-upplevelse

Ingen hämtning av sopor eller vatten att spola med – hur skulle vår vardag se ut då? I en ny kampanj vill Miva visa hur det kommunala bolaget får din vardag att fungera.

I en ny kampanj av Miva, som ansvarar för vatten, avlopp och avfall i Örnsköldsvik, uppmärksammas vilken samhällsnytta bolaget dagligen levererar till sina kunder. 

– Vi är alldeles för många som tar vatten i kranen och hämtade sopor för givna och tycker det är dåligt när något inte fungerar som det ska. På ett sätt ska kunderna naturligtvis vara trygga med att Miva gör sitt jobb för att allt detta ska fungera både i dag och långt in i framtiden. Men det är ändå viktigt att sätta det i ett större sammanhang och förstå att vår fina infrastruktur inte gör sig själv. Att det ibland kan vara nyttigt att se vår tillvaro ur ett annat perspektiv. Det är den aha-upplevelsen vi vill förmedla i vår nya kampanj, säger Gerth Mattebo, vd på Miva.

Mivas uppdrag är långsiktigt med fokus på bra dricksvatten och en avfallshantering som inte fördärvar miljön. Gerth Mattebo menar att arbetet handlar om att säkra morgondagens samhälle.

– Vi som arbetar med viktiga samhällsfunktioner som vatten, avlopp och omhändertagande av hushållsavfall har riktigt häftiga arbeten. Vårt arbete är konkret och helt avgörande för att samhället ska fungera, men vi är också del av en framtidsbransch med en enorm utveckling som vi måste vara delaktiga i. Förhoppningsvis kan vi även förmedla det i vår kampanj och locka arbetskraft till vår bransch.

I kampanjen har Miva tagit fram en film som ska visa på hur bolaget får kommuninvånarnas vardag att fungera. Se den på miva.se/vardag.

Dela med dig av denna artikel på: