Du är här

2018-03-08 - Skola & utbildning

I höst införs obligatorisk förskoleklass

Riksdagen har fattat beslut om att från och med höstterminen 2018 så blir förskoleklassen obligatorisk för alla barn bosatta i Sverige och att de får skolplikt höstterminen det år de fyller sex år.

Förändringen innebär att skolplikten i Sverige höjs från nio till tio år. Formellt börjar ändringen gälla från och med den 1 januari 2018, men den första årskullen som berörs är de som börjar höstterminen 2018. Skolplikten innebär bland annat att ledighetsansökan för elever nu också kommer gälla barnen i förskoleklass.

 

De barn som ska börja förskoleklass i Örnsköldsviks kommun under 2018 har plats i förskoleklass på den kommunala skola i närheten av deras bostad. Det är den adress där barnet är folkbokförd som ligger till grund för vilken grundskola barnet tillhör.

 

Det fria skolvalet ger dock vårdnadshavare möjlighet att ansöka om plats på annan skola än den barnet tillhör. Ifall en vårdnadshavare vill göra en ansökan om skolplacering så ska de kontakta rektorn på den önskade skolan senast 15/3.

 

Dela med dig av denna artikel på: