Du är här

2018-02-04 - Övrig kultur
  • Mycket folk hade samlats på Sliperiet för att ta del av kulturhusutredningens rapport. Kommunens kulturstrateg Bettan Edberg poängterade att man fortfarande kan komma med synpunkter och påverka kulturhusutredningen, fram till 14 februari. Jenny Ramkrans, projektsamordnare för kulturhusutredningen, pratade om vikten av samverkan kring ett kulturhus.Arkitekt Arne Wistedt anser att kulturhuset får en framträdande plats i centrum om det byggs på före detta busstationstomten. Tidigast 2021 tror kommunens kulturchef Katarina Larsson att ett kulturhus kan stå klart. Foto: Håkan Nordström.

Ett steg närmare ett kulturhus

Ett kulturhus på totalt 8 000 kvadratmeter med placering på före detta busstationstomten vid Paradiset. En investering på 300 miljoner kronor och med en årlig driftskostnad på 22 miljoner kronor. Det är förslaget som kulturhusutredningen presenterade på Sliperiet i onsdagskväll.

Många hade sökt sig till Sliperiet för att ta del av kulturhusutredningens presentation, som än inte är en fullständigt färdig rapport. Men så här nära ett beslut om att bygga ett kulturhus i Örnsköldsvik har vi aldrig varit.

Nio tänkbara placeringar har undersökts och kulturhusutredningen föreslår nu en av dem, gamla busstationstomten (Örnsköldsvik 8:27).
– Vi har undersökt en mängd förslag på placering, däribland en ombyggnad av Sliperiet eller en tillbyggnad vid Fjällräven Center. Utifrån det vi vet idag förordar vi gamla busstationstomten. Det är den placering som uppfyller alla kriterier som framkommit i utredningen, säger projektsamordnare Jenny Ramkrans.

Arkitekt Arne Wistedt, som ingått i kulturhusutredningen, redogjorde för de ytor som krävs och där framgick att kulturhusets verksamhetsyta kommer att uppgå till 5 180 kvadratmeter där bruttoytan för huset då blir 7 100 kvadratmeter. Därutöver tillkommer musikutbildningen Academy of Music and Business som visat stort intresse att etablera sig i Örnsköldsvik ifall det byggs ett kulturhus. Skolan behöver 900 kvadratmeter så totalt handlar det alltså om 8 000 kvadratmeter, vilket kan jämföras med Kulturens hus i Luleå som är 14 000, Väven i Umeå på 15 000 och det kommande kulturhuset i Skellefteå på 12 000 kvadratmeter.
– Vi föreslår att kulturhuset byggs på gamla busstationstomten och att det görs i samarbete med Övikshem, som har planer på att bygga lägenheter och studentboende på platsen. Det skulle innebära att kulturhuset får en framträdande plats i centrum, säger Arne Wistedt.

Investeringskostnaden beräknas av kulturhusutredningen uppgå till omkring 300 miljoner kronor. Hyreskostnaden, med en avskrivningstid på 50 år, blir då cirka 15,5 miljoner kronor om året. Den totala driftskostnaden, inklusive personal och verksamhetskostnader skulle bli cirka 22 miljoner kronor.

Intäkter får man främst genom fasta och rörliga hyresintäkter, uppdragsersättning och möjligtvis sponsring men en uppskattning är den kommunala kulturbudgeten behöver höjas med 10 miljoner kronor om året.
– Det skulle innebära att kommunen satsar 200 kronor mer per invånare och år på kultur, säger Jenny Ramkrans.
Idag lägger Örnsköldsvik 1 114 kronor per invånare på kultur, vilket kan jämföras med Sundsvall som lägger 1 597 och Umeå där så mycket som 2 686 kronor per person går till kultur.

Vad ska då det tänkta kulturhuset innehålla? Förslaget är en konsertsal med 450 fasta sittplatser; ett flexibelt stort scenrum med publikplats för 800 sittande eller 1 200 stående (dansande); dans-, musik- och skaparverkstäder, en konsthall och ett projektrum för daglig verksamhet samt lokaler för kommunal verksamhet.

Förslaget är att placera Kulturskolan i kulturhuset och den verksamheten har behov av övningsrum för musik, dans, teater, media, bild och form. Dessutom föreslås att det ska finnas tillgång till mat och dryck i samband med arrangemang, och även för annan verksamhet dag- och kvällstid.
Lokaler som skulle lämnas ifall ett kulturhus blir verklighet är Folkan Teater och Sliperiet (båda hyr kommunen idag av privata fastighetsägare), delar av Nolaskolan, Danshuset vid Örnsköldskolan samt delar av Örnsköldsviks museum & konsthall.

Hur organisationsformen för ett framtida kulturhus ska se ut är fortfarande under utredning.
– Oavsett vilken eller vilka juridiska former som kommer att förordas i slutrapporten, är det tydligt att det behövs ett brett samarbete för att kunna driva ett hus som innehåller många olika verksamheter, säger kulturstrateg Bettan Edberg.

Många passade på att ställa frågor efter att kulturhusutredningen presenterats och kvällens absolut största applåder fick 23-årige Teddy Meshe (förmodligen yngst i lokalen) som är danslärare på Sliperiet när han påtalade vikten av att vuxna måste lyssna på ungdomar och att det är angeläget att svenskar och invandrade lär känna varandras kulturer.
– Det är inte bara svenskar som bor här i Ö-vik, det är också många invandrare som har sina hemkulturer, säger Teddy som ser fram emot ett kulturhus som är öppet för alla.
– Det är jättebra om det blir ett kulturhus. Det måste också till en förändring i Ö-vik. Vuxna snackar mycket om förändring men det händer inget. Många ungdomar saknar något att göra och någonstans att vara och jag tror starkt på att det handlar om viljan att göra något.

Kan Örnsköldsvik äntligen få ett kulturhus? Katarina Larsson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningens kulturenhet, får chansen att svara på den frågan.
– När vi blickar tillbaka på alla utredningar som gjorts så kan vi säga att frågan aldrig sett så lovande ut som nu. Men det är en stor investering och det är upp till våra politiker att ta beslut om de är villiga att satsa på kulturen. Jag hoppas och tror på ett kulturhus.

När kan det stå klart?
– Det är svårt att sia om, det pågår som sagt förhandlingar om en ny musikutbildning som vill etablera sig och det spelar in i bygget av ett kulturhus. Men om allt går som det ska tror jag att ett kulturhus kan stå klart tidigast 2021, och då är jag nog optimistisk.


Vad händer nu?
Kulturhusutredningens förslag ligger ute på remiss med möjlighet för allmänheten att komma in med synpunkter, fram till 14 februari. (På ornskoldsvik.se/kulturhus kan man lämna synpunkter.)
I mars lämnas det slutgiltiga förslaget över till kultur- och fritidsnämnden som tar upp ärendet på sitt sammanträde 21 mars.
Därefter, om det inte blir återremiss på ärendet, går förslaget vidare till kommunstyrelsen och till sist ska kommunfullmäktige ta beslut i frågan. Allra tidigas på kommunfullmäktigesammanträdet 28 maj kan beslut komma att tas.

 

Dela med dig av denna artikel på: