Du är här

2018-01-31 - Väder

Oväder - upp till 60 cm snö

Ett omfattande snöoväder väntas dra in över länet under onsdagskvällen, med bland annat stora trafikstörningar att vänta.

Under onsdag kväll 31 januari och torsdag 1 februari väntas stora snömängder i länet. Kraftiga vindar gör att det bildas drivor och snörök. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för Västernorrland och kusten verkar bli värst drabbat. Mest snö kommer under torsdag, ända upp till 60 centimeter, lokalt kan det bli ännu mer.

Inställda eller försenade tåg, bussar och flyg är tänkbara konsekvenser av snöfallet. På Din Turs webbplats finns information om vad som gäller i kollektivtrafiken. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att inte ge sig på vägarna om det inte är nödvändigt.

Örnsköldsviks kommun har förstärkt resurserna för att i möjligaste mån prioritera snöröjning längs kommunala vägar där skolbussar går samt större vägar som Modoleden, Domsjövägen, Arnäsvägen och Järvedsleden. Det innebär att plogning i villaområden kan komma senare än vanligt.

Skolorna i Örnsköldsviks kommun kommer att hålla öppna som vanligt om inget annat meddelas. Eftersom snömängd och framkomlighet kan variera från plats till plats fattas beslut lokalt för varje skola.


 

Dela med dig av denna artikel på: