Du är här

2020-01-06 - Hälsa

Lev längre med promenader

Att man mår bättre av fysisk träning är ingenting nytt, men just hur mycket bör man röra på sig varje dag? Forskning visar att så små saker som att utföra vanliga hushållssysslor kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och efter många helgdagar med mycket god mat så kan det behövas lite vardagsmotion.

Det är i en studie från Karolinska institutet som visar tecken på att vi inte behöver röra på oss så mycket som man tidigare trott för att förhindra sjukdomar. I studien har man analyserat hur den fysiska aktiviteten hos 1200 personer från hela Sverige har påverkat dödligheten hos dessa personer 15 år senare. 
– Det här är en unik studie eftersom vi har kunnat följa ett stort antal personer med objektivt mätt fysisk aktivitet i upp till 15 år, säger Maria Hagströmer, lektor vid Karolinska institutet och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Deltagarnas aktivitetsnivå har mätts med rörelsemätare. Genom att samla data om deltagarna så har man sedan kunnat göra beräkningar på hur bra deltagarna mått i förhållande till nivån av sin fysiska aktivitet och hur stor risk de befunnit sig i för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

Studien visar att om man ersätter en halvtimmes stillasittande om dagen med fysisk aktivitet av låg intensitet, t.ex. en lugn promenad eller bara att utföra de vanliga hushållssysslorna, så minskade risken att dö i hjärt-kärlsjukdom med 24 procent. Utför man fysisk aktivitet av måttlig till hög intensitet så minskar man riskerna för sjukdom med 77 procent.

I studien, som publiceras i tidskriften Clinical Epidemiology, så justerade man resultaten för en rad faktorer som kan ha påverkat sambanden, såsom ålder, kön, rökning och utbildningsnivå. 
– Vi har även i en tidigare studie visat att personer som sitter stilla i sammanlagt tio timmar per dag har 2,5 gånger högre risk att dö i förtid, jämfört med personer som sitter sammanlagt mindre än 6,5 timmar per dag, säger studiens försteförfattare, Ing-Marie Dohrn, i en kommentar till Svenska dagbladet.

Källa: svd.se (januari 2018)
 

 

Dela med dig av denna artikel på: