Du är här

2017-11-09 - Näringsliv
Dimitris Gioulekas, vd på Knightec. Foto: Mats Forsgren

Knightec på åttonde plats som Sveriges bästa arbetsgivare

Första gången Knightec är med i Universums undersökning Sveriges bästa arbetsgivare går företaget direkt in på en åttonde plats i klassen stora arbetsgivare. Undersökningen bygger på enkätsvar från de egna medarbetarna som bedömer sin arbetsgivare utifrån intern identitet, nöjdhet och lojalitet.

Knightec, med huvudkontor i Örnsköldsvik, har ca 500 konsulter i hela Sverige. Starka värderingar grunden för allt arbete. Mångfald och omtanke är naturliga inslag i kulturen. Bolaget arbetar för att skapa en stark gemenskap genom att jobba i team, ständigt utveckla ledarskapet och genom att med öppenhet och transparens engagera medarbetarna i företagets utveckling. I undersökningen lyfter Knightecs medarbetare fram dessa faktorer. Knightecare rekommenderar i högre utsträckning än konkurrenterna Knightec som arbetsgivare.

Dimitris Gioulekas, vd, menar att undersökningen bekräftar värdet av det han och företaget tror på:
– Vi anställer bara de bästa.  För oss är en stark vilja att utvecklas och mångfald i teamen sätt att öka förmågan till innovation och
nytänk för våra kunder. Att våra medarbetare förknippar Knightec med engagemang och mångfald visar att vi är på rätt väg.

 Knightec rekryterar löpande konsulter till bland annat Örnsköldsvik och konkurrensen om kompetens är hård. Mari Schäder, HR-chef, lägger till att det är oerhört glädjande att få bekräftelse på att företagets arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket uppskattas:

– Att våra medarbetare trivs och utvecklas är en förutsättning för att stärka våra kunder och locka till oss ännu fler kompetenta medarbetare.


Hela undersökningen ”Sveriges bästa arbetsgivare 2017 ” kan läsas på https://universumglobal.com/se/sveriges-basta-arbetsgivare-2017/

Fakta:
Knightec är ett värderingsstyrt företag inom teknik och ledarskap med fler än 500 konsulter. Vi söker innovationer som förenklar och förbättrar människors vardag. Vi tror på kraften hos ett team som består av olikheter. När människor med olika bakgrund, kön, ålder och perspektiv jobbar tillsammans är vi övertygade om att förutsättningarna för utveckling och hållbara lösningar är som störst. Mångfald är en nyckel till vår framgång och vi har sedan många år samarbetat med flera högstadieskolor, dels för att lära oss mer om mångfald, dels för att tidigt skapa ett teknikintresse bland ungdomar. Idag består Knightec av fler än 30 olika nationaliteter och 30 % kvinnor. Vi finns på nio orter från Lund i söder till Umeå i norr. Resultatet av vår produktutveckling hittar du över hela världen. www.knightec.se


 

Dela med dig av denna artikel på: