Du är här

2017-09-20 - Skola & utbildning
Mittuniversitetet i Sundsvall

1000 gymnasieelever till Mittuniversitetets Vetenskapsdag

1000 gymnasieelever kommer att besöka Mittuniversitetet när den fjärde upplagan av Vetenskapsdagen arrangeras i dag 20 september. Ungdomar från Örnsköldsvik i norr till Hudiksvall i söder får under en dag inblick i hur det är att studera på universitet.

− Eleverna får ta del av aktuell forskning på ett lättillgängligt sätt och vi hoppas uppmuntra dem till fortsatta studier. Statistik visar att ungdomar i vår region är mindre benägna att läsa vidare efter gymnasiet jämfört med ungdomar i andra delar av landet och Vetenskapsdagen kan vara ett sätt att inspirera dem, säger Åsa Bång, projektledare.

Syftet med Vetenskapsdagen är dock framförallt att ge eleverna en uppfattning om olika ämnesområden vid universitetet och ge inspiration till det gymnasiearbete de skall utföra under årskurs 3.

Arrangemanget riktar sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program. Studenter och forskare vid Mittuniversitetet håller kortare föreläsningar under dagen och varje elevgrupp får lyssna till föreläsningar inom ämnesområden som passar dem.

Modellen med Vetenskapsdagen har startats och utvecklats mellan Mittuniversitetet och gymnasieskolorna i regionen och är ett led i universitetets satsning på regional samverkan.

Dela med dig av denna artikel på: