Du är här

2017-06-22 - Skola & utbildning
Barn på avdelningen Ekan på Skärpe förskola medverkar med sina lärare i Läslyftet. Foto: Mats Forsgren

Ett lyft för språk-, läs- och skrivutveckling

En bred utvecklingssatsning genomförs i Örnsköldsviks skolor och förskolor, med fokus på språk, språket i allt vi gör, språk i alla ämnen, flerspråkighet och läs och skriv. Den bygger på Skolverkets stora satsning Läslyftet, som pågått i Örnsköldsvik sedan ett år tillbaka.

Över 200 lärare har deltagit under detta läsår och under nästa blir det ännu fler, sammanlagt kommer uppemot 400 lärare att vara aktiva i utvecklingsarbetet. Detta läsår har fokus legat på grundskolan och grund- och gymnasiesärskolan. Under nästa läsår kommer också gymnasieskolan och ett flertal förskolor att delta.

Ulla- Maj Öhman och Lena Salö är samordnare för Läslyftet i Ö-vik och de menar att det handlar om att hitta motiverande språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, i alla åldrar. De berättar att man gjort en större utvärdering bland rektorer, handledare och deltagare och alla ser många positiva faktorer med projektet, nyfikenhet bland barnen är påtaglig och man kan redan nu se goda resultat.

– Det här är den bästa utbildning som vi haft någonsin, har jag fått höra från mina deltagande lärare, säger Moniqa Lindgren, handledare och lärare på gymnasiesärskolans nationella program.

Handledare och pedagoger träffas regelbundet och arbetar utifrån olika moduler på Lärportalen. Först tar deltagarna del av materialet, texter och filmer framtagna av olika högskolor. Därefter samlas man och diskuterar och planerar med stöd av handledare. Sedan genomförs en undervisningsaktivitet och efter detta samlas gruppen igen för gemensam uppföljning.

– Läslyftet bygger på kollegialt lärande i grupp, vi lär av varandra och är varandras resurser. Reaktionerna i mina två grupper har varit mycket positiva, lärarna som deltagit säger att man blivit mycket mer medveten om vad man gör, varför man gör som man gör och hur man kan tänka och göra på andra sätt. Läslyftet har redan gett avtryck i verksamheten, säger Annika Lundell, handledare för lärarna i förskoleklass upp till årskurs 3 på Ängetskolan och Skärpeskolan.

– Att få till pedagogiska samtal i skolan är inte så enkelt, men här får vi två timmar i veckan med möjlighet att diskutera pedagogik, en guldgruva, konstaterar Moniqa Lindgren.


Ytterligare information om Läslyftet 

Dela med dig av denna artikel på: