Du är här

2018-03-08 - Nyheter/Reportage

Internationella kvinnodagen

I många länder världen över är denna dag en nationell helgdag. Det var i hög grad kvinnornas demonstrationer som låg bakom tsardömets fall i Ryssland på vårvintern 1917. Det är till minnet av den händelsen som kvinnodagen infaller just den 8 mars varje år.1977 antog FN en resolution som rekommenderar ett allmänt firande av en internationell kvinnodag.

Internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen "Andra internationalen" på initiativ av Clara Zetkin.

Bland mycket annat har detta hänt under årens lopp i Sverige:

1921 Kvinnor får allmän rösträtt och kan väljas in i riksdagen.
1922 De första fem kvinnorna väljs in i riksdagen.
1939 Preventivmedel tillåts. Moderskapspenning för alla införs.
1947 Karin Kock (s), första kvinnan i regeringen.
1958 Kvinnor får rätt att bli präster.
1971 Särbeskattning införs.
1975 FN:s kvinnoår instiftas.
1997 Första kvinnliga biskopen.
2007 Regeringen lägger fram en handlingsplan för att bekämpa mäns våld     mot kvinnor och hedersrelaterat våld.
2009 Diskrimineringslagen träder i kraft. Den omfattar bland annat diskriminering på grund av kön och diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.

I Örnsköldsvik firas dagen på Sliperiet med massor av olika aktiviteter.

Dela med dig av denna artikel på: