Du är här

2016-10-12 - Ekonomi

Ö-vik trea bland avgifter och taxor

Priserna för el, värme, avfall och vatten har i snitt höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Priserna är högst i mindre kommuner. Billigaste kommunen i Västernorrlands län är Sundsvall medan det är 18 procent dyrare i Sollefteå. Örnsköldsvik har tredje lägsta taxorna i länet.

Prisutvecklingen för el, värme, avfall och vatten varierar mellan kommunerna.

– Det är bekymmersamt att priserna fortsätter att öka betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället.Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning ärsvag med liten möjlighet att påverka priserna, säger Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Under de 21 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit med tre gånger så mycket som konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen fyra procent, samtidigt som övriga priser i samhället har stått still. Ökningen beror till största delen på kraftigt ökande elhandelspris.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner.

– Det är ändå orimligt att kostnaden varierar upp till 3 888 kronor per år beroende på vilken kommun i Västernorrland lägenheten ligger i. Det är en skillnad som också blir allt större, säger Roland Jonsson.

– Ska man lyfta fram något positivt ur rapporten ser vi en generell inbromsning i prisutvecklingen för fjärrvärme, säger Roland Jonsson.

I tabellen rangordnas kommunerna i Västernorrlands län utifrån taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten på årsbasis för 2016 för en vanlig trerumslägenhet. Alla uppgifter är inkl. moms.

Månadskostnad i kronor
Rang län    Rang riket    Kommun          2015        2016        Procentuell förändring (KPI 0,3 %)
1                78                 Sundsvall        1 708       1 776        4%
2                85                 Härnösand      1 739       1 784        3%
3               153                Örnsköldsvik  1 838      1 900        3%
4               160                Timrå               1 858       1 922        3%
5               232                Kramfors          1 948       2 020        4%
6               235                Ånge                1 925       2 029         5%
7               265                Sollefteå           2 014       2 100         4%

Dela med dig av denna artikel på: