Du är här

2016-07-26 - Teater
Det osynliga uppenbarar sig. Foto: Ilkka Volanen

Håll elden levande

Giron Sámi Teáhter på Mannaminne i Nordingrå torsdag 28 juli.
Ailo Gaup var journalist, författare, teaterpionjär, kulturell medlare, en respekterad noaidi, shaman. Denna föreställning är en resa in i hans litterära värld, ackompanjerad av jojk och musik. Där rör sig människan emellan verkligheten och drömtiden.

Håll elden levande av och med Giron Sámi Teáhter handlar om Ailo Gaup som var journalist, författare, teaterpionjär, kulturell medlare, en respekterad noaidi, shaman. Denna föreställning är en resa in i hans litterära värld, ackompanjerad av jojk och musik. Där rör sig människan emellan verkligheten och drömtiden.

Dela med dig av denna artikel på: