Du är här

2015-04-29 - Lokalt
Foto: Mats Forsgren

Ö-vik - Årets friluftskommun

Örnsköldsvik har utsetts till Sveriges Friluftskommun 2015. Det tillkännagavs i samband med konferensen ”Utomhus i stan - Tankesmedja för friluftsliv”, 28-29 april.

Utmärkelsen Sveriges Friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges fritids- och kulturchefsförening i syfte att uppmuntra kommunernas friluftslivsarbete. I årets undersökning deltog 241 av landets kommuner.

Det är andra gången som Örnsköldsviks kommun får utmärkelsen, förra gången var 2011.

– Jätteroligt, utmärkelsen är ett kvitto som visar att vi är på rätt väg. Vi har jobbat strategiskt under många år för att öka intresse och möjligheter till friluftsliv. Ett stort steg var när vi ifjol tog den förvaltningsövergripande friluftspolitiska policyn. Samarbete är nyckeln och det finns ett otroligt engagemang i arbetet för ett friluftsliv för alla. Det är inte utan stolthet vi i Örnsköldsviks kommun kan ta emot denna utmärkelse, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Sundberg

Motiveringen till att Örnsköldsvik tilldelades utmärkelsen lyder:
”Grunden för ett tätortsnära friluftsliv är att säkerställa och tillgängliggöra områden. I årets friluftskommun har 98 procent av kommunens medborgare ett grönområde inom 300 meters avstånd från bostaden. Kommunen har naturreservat samt en tillgänglighetsanpassad natur- och kulturpark, Hälsans Stig med tillgänglighetsanpassad fiskebrygga och ett stadsnära friluftsområde med asfalterade och belysta spår, tydlig skyltning och information samt vindskydd och rastplatser. Gratis fiskekort upp till 18 år främjar sportfiske och man har en stadsnära tillgänglighetsanpassad badplats.

Kommunen har under 2014 gjort en kraftsamling för att skapa en bred förankring bland politiker, tjänstemän, medborgare, föreningsliv, mark- och fiskevattenägare och entreprenörer för en ambitiös friluftspolitik. Dialogforum i form av natur- och friluftsråd samt ting kompletteras med aktiviteter i samverkan med föreningslivet. Detta har utmynnat i ett nytt friluftsprogram som fastställer att alla ska ha möjlighet till nära naturupplevelser och ett rikt och varierat friluftsliv. Tätortsnära områden och områden som nyttjas av många prioriteras. I programmet läggs särskilt utrymme och tyngd på att skydda skolornas tillgång till lättillgängliga naturområden av bra kvalitet.”


 

Dela med dig av denna artikel på: