Du är här

2015-03-23 - Örnsköldsvik

Ny effektbelysning premiärtänds

Nu på onsdag, vid skymningstid, får boende och besökare i Örnsköldsvik hålla ögonen öppna. Då tänds nämligen den nya effektbelysningen ”Blå stråket” upp för första gången på sträckan mellan Resecentrum och Stora torget.

Örnsköldsviks kommun har avsatt medel till att förbättra gatubelysningen efter sträckan mellan Resecentrum, via Järnvägsgatan, Torggatan till Stora torget. Tillsammans med Övik Energi har kommunen arbetat fram ett förslag på en ljussättning som både ökar tryggheten och knyter ihop en av Örnsköldsviks viktigaste entréer med torget. En del av armaturerna är idag redan i bruk, men på onsdag kommer man få uppleva helheten då LED-kransarna som sitter på varje armatur ska tändas

Effektbelysningen kommer sprida ett blått ljus efter belysningsstolparna och ned på marken. De arton armaturerna kommer tillsammans skapa ett estetiskt och effektfullt blått stråk.

Utöver det estetiska är den nya gatubelysningen en klar förbättring för miljön då de gamla kvicksilverarmaturerna bytts ut. Det innebär även en kostnads-och energiminskning eftersom att de nya armaturerna är både mer energieffektiv och kräver mindre underhåll.
/Susanna Domeij, Öviks kommun

Dela med dig av denna artikel på: