Du är här

2014-11-11 - Örnsköldsvik

Tiggarnas situation tas upp

Frågan om tiggarnas situation i Ö-vik tas i dag upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ansvaret för tiggarna ligger enligt regeringen på kommunerna. Det finns ingen nationell handlingsplan för hur kommunerna ska agera gentemot de hemlösa och någon sådan är heller inte på gång.

Flera kommuner har beslutat om att uppföra härbergen och vandrarhem, i Örnsköldsvik tas tiggeriet nu för första gången upp på högre politisk nivå.

Vems ansvar är tiggarna?
– Det finns ett individuellt ansvar. De är vuxna människor som valt att komma hit. Det vi vet är att det varken finns barn eller gravida bland dem som finns i Örnsköldsvik just nu. Men om någon riskerar att dö, till exempel på grund av kyla, är det ytterst kommunens ansvar, säger kommundirektören Magnus Haglund till allehanda.se.

Dela med dig av denna artikel på: